Pravidla pro zveřejnění jména dárce

 1. Dárce vyplní povinné údaje na stránce www.darujscale.cz. Následně obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu od Masarykovy univerzity (obdarované) potvrzení o zaevidování jeho úkonu.
 2. Dar je uhrazen připsáním celé částky na účet obdarované.
 3. Dárce, který věnuje pevně stanovenou částku, může podle svého uvážení využít právo na zveřejnění svého jména
  1. na zvláštním seznamu zveřejněném na internetových stránkách příslušného
   projektu a na www.darujscale.cz
  2. v tištěném seznamu dárců zveřejněném v Univerzitním kině Scala
  3. na jiném vhodném místě podle uvážení obdarované
 4. V případě zájmu o zveřejnění uvede dárce své jméno v kontaktním formuláři umístěném na www.darujscale.cz. Jméno dárce může být skutečným jménem právnické nebo fyzické osoby dárce, nebo libovolné jiné pojmenování podle vlastního uvážení dárce. Jméno dárce může mít maximálně 20 znaků včetně mezer. Toto jméno není osobním údajem podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 5. Uvedením jména popsaným v bodě 2, dárce souhlasí s jeho zveřejněním. Dárce současně prohlašuje, že je oprávněn poskytnout souhlas se zveřejněním zvoleného jména a zveřejnění tohoto jména nezasáhne do žádných práv třetích osob ani nebude v rozporu s právním řádem České republiky a nebude odporovat dobrým mravům (zejména nelze uvádět jména hanlivá a jména jiných osob).
 6. Obdarovaná má právo odmítnout zveřejnění zvoleného jména z důvodu možného zásahu do práv třetích osob, v případě rozporu s právním řádem České republiky, rozporu s dobrými mravy nebo i bez udání důvodu. V tomto případě se obdarovaná pokusí s dárcem dohodnout na zvolení jiného jména.
 7. Požaduje-li dárce vyhotovení dárkového certifikátu, tento může znít i na jinou osobu.
 8. Ke zveřejnění podle bodu 1 dojde nejpozději do dvou měsíců od připsání darované částky na účet obdarovaného a na dobu nejméně dvacet čtyři měsíců.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info